Om Bjerringbro Kunstforening
Bestyrelsen, kontingent mv.

Bjerringbro Kunstforening ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som er valgt på den årlige generalforsamling i februar.

Bestyrelse 2020 valgt på generalforsamling 19. februar 2020:

Formand: Diane Bæk Thomsen - mail: kmvtho@gmail.com
           
Sekretær: Dagny Vistisen, tlf: 51343868 - mail: dav@viborg.dk
Bestyrelsesmedlem : Dorthe Christensen, dorthe.ch@mail.dk
Kasserer: Anna Marie Mortensen, annamarie@fiberpost.dk
Bestyrelsesmedlem: Marianne Stendorf Iversen
Suppleant: Lene Bjerg
Revisor: Rasmus Mølgaard
Revisor: Niels Dueholm
Revisorsuppleant: Ole Astrup

Medlemskontingent 2020: 250 kr. pr. husstand. 300 kr. for firmaer.
Hvert år efter generalforsamlingen udloddes indkøbt kunst blandt medlemmerne.

Se hvordan du bliver medlem her

Alle udstillinger finder sted i GUDENÅHUSET - Bjerringbro Bibliotek & Kulturhus
Realskolevej 12, Bjerringbro - og kan ses i Udstillingslokalet i åbningstiden:

Mandag, tirsdag og onsdag: 10-18
Torsdag og fredag: 10-17
Lørdag: 10-13


se også
www.viborg.dk/gudenaahuset   
   

Gudenåhuset